Software voor meerjarenonderhoud
Software voor Meerjarenonderhoud   Home Over Plandatis BV Producten Inloggen Contact

Home

Kenmerken
Conditiemeting
NEN 2767
Aankoopkeuringen
Rapportages
iPad & Tablet PC
Handleiding
Inloggen
Contact

O-Prognose   
Conditiemeting


Door de inspectie wordt de technische staat of conditie vastgesteld; hiertoe worden de voorkomende gebreken met hun kenmerken in kaart gebracht. De beschrijving van de bouwkundige elementen en de daarbij behorende gebreken vormen een onderdeel van de verwerking van inspectie gegevens. Elk bij de inspectie aangetroffen gebrek wordt via een vaste systematiek gedocumenteerd: De conditie van bouwdelen (en in geaggregeerde vorm van bouwdeelgroepen en gebouwen) wordt aangegeven met een zespuntsschaal. In zijn meest kernachtige vorm gelden de volgende omschrijvingen:

   Conditie 1: uitstekend
nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit

   Conditie 2: goed
nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering

   Conditie 3: redelijk
het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang gekomen

   Conditie 4: matig
het verouderingsproces heeft het element of het gebouw duidelijk in zijn greep

   Conditie 5: slecht
het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft het element/het gebouw zeer duidelijk in zijn greep

   Conditie 6: zeer slecht
een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5.Conditiemeting met wizard in O-Prognose


Met O-Prognose is de conditiemeting onder andere te bepalen met een wizard. Op een gebruiksvriendelijke manier wordt je door het proces geloodst.

Vergroot schermafdruk

   Conditiemeting conform NEN 2767.

   Aspect/prioriteitenmatrix aanwezig.

Nadere omschrijving:

CONDITIE 1

Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit.

Functioneel: Functionele gebreken veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies mogen niet voorkomen of zijn voorgekomen. Wel kunnen functionele gebreken zijn voorgekomen naar aanleiding van een calamiteit o.i.d.

Veroudering: Duidelijke ernstige en tamelijk ernstige gebreken, ontstaan door veroudering, mogen niet voorkomen. Zeer incidenteel kunnen lichte mechanische beschadigingen o.i.d. voorkomen die niet bedreigend zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit kan het element een zeer geringe vuilaanslag (milieu) vertonen. Zeer incidenteel kan ook graffiti bekladding worden aangetroffen.

Basiskwaliteit: Het werk is zonder meer als goed en deugdelijk te typeren op grond van de toepassing van hoogwaardige en duurzame materialen, een gedegen ontwerp, detaillering, alsmede een gedegen vakkundige uitvoering/montage. Zeer incidenteel wordt een goed uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen.

CONDITIE 2

Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit met eerste tekenen van veroudering.

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van tochtoverlast kunnen zich incidenteel onder ongunstige omstandigheden voordoen. Functionele gebreken die vochtoverlast (lekkages/doorslag/optrek e.d.) veroorzaken, mogen niet voorkomen als gevolg van gebreken aan materialen en constructies.

Veroudering: Zeer incidenteel kan zich een duidelijk ernstig gebrek in de vorm van materiaalaantasting o.i.d. voordoen. Tamelijk ernstige gebreken zoals duidelijke verweringsverschijnselen kunnen zich incidenteel tot plaatselijk voordoen. In totaliteit kan het element al een tamelijk duidelijke vuilaanslag vertonen.

Basiskwaliteit: Het werk is als redelijk goed te typeren op grond van de toepassing van redelijk hoogwaardige en duurzame materialen en/of een redelijk goed ontwerp, detaillering en/of een redelijk gedegen uitvoering/montage. Plaatselijk kunnen goed uitgevoerde en duurzame reparaties worden aangetroffen.

CONDITIE 3

Algemeen: Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen.

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich incidenteel tot plaatselijk onder normale omstandigheden voordoen. Functionele gebreken die vochtoverlast, onbruikbaarheid e.d. veroorzaken, mogen niet voorkomen.

Veroudering: Plaatselijk kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies voordoen zonder dat deze resulteren in functionele gebreken. Tamelijk ernstige gebreken zoals een duidelijke verwering kan plaatselijk tot regelmatig voorkomen. In totaliteit kan het element een zeer duidelijke vuilaanslag vertonen.

Basiskwaliteit: Het werk is als matig te typeren door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of duidelijke onvolkomenheden in ontwerp, detaillering, uitvoering e.d. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties kunnen regelmatig voorkomen. Ook kunnen plaatselijk reparaties worden aangetroffen die slecht zijn uitgevoerd en/of zijn uitgevoerd met minder geschikte middelen.

CONDITIE 4

Algemeen: Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep.

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich plaatselijk tot regelmatig onder normale omstandigheden voordoen. Functionele gebreken in de vorm van vochtoverlast, onbruikbaarheid e.d. kunnen zich in de afgelopen paar jaar incidenteel op beperkte schaal hebben voorgedaan naar aanleiding van veroudering van materialen en/of constructies.

Veroudering: Plaatselijk tot regelmatig kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies voordoen. (Incidenteel kunnen zich hierdoor functionele gebreken voordoen en/of hebben voorgedaan.) Tamelijk ernstige gebreken zoals een duidelijke verwering kunnen tamelijk algemeen voorkomen. Onderdelen die het directe functioneren van een element niet bedreigen, kunnen vrijwel volledig verdwenen zijn.

Basiskwaliteit: Het werk is als zeer matig te typeren. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en/of uitvoering kunnen incidenteel reeds functionele gebreken zoals lekkages veroorzaken en/of hebben veroorzaakt.

CONDITIE 5

Algemeen: Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden en heeft het element zeer duidelijk in zijn greep.

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich regelmatig voordoen. Functionele gebreken in de vorm van vochtoverlast e.d. kunnen zich incidenteel tot plaatselijk voordoen en/of in de afgelopen paar jaar met duidelijke regelmaat op beperkte schaal hebben voorgedaan.

Veroudering: Regelmatig kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies voordoen. (Incidenteel kunnen zich hierdoor functionele gebreken voordoen en/of met enige regelmaat voorgedaan hebben.) Tamelijk ernstige gebreken aan materialen en/of constructies kunnen tamelijk algemeen in duidelijk gevorderde stadia voorkomen. Onderdelen die het directe functioneren van het element bedreigen, kunnen duidelijke gebreken vertonen.

Basiskwaliteit: Het werk is als slecht te typeren. Zeer structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en/of uitvoering kunnen met duidelijke regelmaat reeds functionele gebreken zoals lekkages veroorzaken en/of veroorzaakt hebben.

CONDITIE 6

Algemeen: Een zodanige slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5.Met O-Prognose bent u in staat om met bovengenoemde conditiemeting (rijksgebouwendienst methodiek) een onderhoudsinspectie uit te voeren.


Zie voor meer informatie over een onderhoudsplan en conditiemeting de website www.planmatigonderhoud.nl


© Copyrighted, Plandatis BV 2011